Política de GICSA

GICSA és una empresa dedicada a l’obra civil, residencial i industrial, a partir d’una política d’actuació basada en la qualitat i en un serveis excel·lent. Aquesta política ha permès un fort creixement de contractació, amb més de tres-centes obres realitzades des de 2005.

GICSA va ser fundada per professionals de l’enginyeria civil i de l’edificació residencial i industrial amb la voluntat de donar servei a clients que tenen dificultats per a trobar, en el sector, empreses professionals amb capacitat per a l’execució de les obres donant, a més, un servei de gestió integral (autoritzacions amb les diferents administracions, projectes d’accessos, etc.).

Per això, seguint un procés de constant evolució s’han definit i posat en funcionament els següents compromisos:

  • Prevenció dels danys i deteriorament de la salut i de millora continua de la gestió i acompliment de la seguretat i salut en el treball.
  • Orientació cap a la creació de valor i creixement econòmic basat en la rendibilitat i el benefici sostingut evitant despeses provocades per treballs defectuosos, retards i, en general, tota activitat que no aporti valor afegit real.
  • Compromís de dur a terme el nostre treball dins d’un entorn de gestió que garanteixi una millora contínua en els nostres processos, en la prevenció de la contaminació, en els nostres mètodes d’actuació i en les nostres relacions amb les parts interessades, mitjançant l’establiment i revisió periòdica dels nostres objectius de qualitat, ambientals i de SST.
  • Foment de la participació i consulta dels treballadors.
  • El compliment dels requisits del client per aconseguir la seva satisfacció, sent capaços de captar les seves necessitats i expectatives, transmetent la sensació que som més que proveïdors, partícips d’un projecte comú, obrant en tot moment amb professionalitat, ètica i transparència.
  • La col·laboració amb proveïdors, creant relacions basades en la confiança, lleialtat, transparència, respecte mutu i aportació recíproca, fomentant la seva implicació en aspectes ambientals, i de qualitat en els processos comuns.
  • Compromís de protegir el Medi Ambient i el nostre entorn, mitjançant actuacions i mesures orientades a la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se a causa de la nostra activitat.
  • Conèixer, divulgar i assegurar el compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui, tant en aspectes de medi ambient, com de qualitat i SST.
  • Gestionar adequadament els residus, reduint la seva producció, augmentant la seva reutilització i fomentant el seu reciclat.
  • Dissenyar els mecanismes que assegurin la comunicació d’aquesta política dins i fora de GICSA.                                                                                                                                                                                                                      

La Direcció

Setembre 2023