Política de GICSA

GICSA és una empresa dedicada a l’obra civil, residencial i industrial, a partir d’una política d’actuació basada en la qualitat i en un serveis excel·lent. Aquesta política ha permès un fort creixement de contractació, amb més de tres-centes obres realitzades des de 2005.

GICSA va ser fundada per professionals de l’enginyeria civil i de l’edificació residencial i industrial amb la voluntat de donar servei a clients que tenen dificultats per a trobar, en el sector, empreses professionals amb capacitat per a l’execució de les obres donant, a més, un servei de gestió integral (autoritzacions amb les diferents administracions, projectes d’accessos, etc.).

Per això, seguint un procés de constant evolució s’han definit i posat en funcionament els següents compromisos:

 • Prevenció dels danys i deteriorament de la salut i de millora continua de la gestió i acompliment de la seguretat i salut en el treball.
 • Garantir la disponibilitat d’informació i de recursos necessaris per assolir els objectius i fites energètiques.
 • Orientació cap a la creació de valor i creixement econòmic basat en la rendibilitat i el benefici sostingut evitant despeses provocades per treballs defectuosos, retards i, en general, tota activitat que no aporti valor afegit real.
 • Compromís de dur a terme el nostre treball dins d’un entorn de gestió que garanteixi una millora contínua en els nostres processos, en la prevenció de la contaminació, en el desenvolupament energètic, en els nostres mètodes d’actuació i en les nostres relacions amb les parts interessades, mitjançant l’establiment i revisió periòdica dels nostres objectius de qualitat, ambientals, energètics i de SST.
 • Foment de la participació i consulta dels treballadors.
 • El compliment dels requisits del client per aconseguir la seva satisfacció, sent capaços de captar les seves necessitats i expectatives, transmetent la sensació que som més que proveïdors, partícips d’un projecte comú, obrant en tot moment amb professionalitat, ètica i transparència.
 • La col·laboració amb proveïdors, creant relacions basades en la confiança, lleialtat, transparència, respecte mutu i aportació recíproca, fomentant la seva implicació en aspectes ambientals, i de qualitat en els processos comuns.
 • Fomentar l’adquisició de productes i serveis eficients energèticament.
 • Donar suport al disseny d’instal·lacions, equips, sistemes i processos que considerin la millora de l’eficiència energètica i l’ús i el consum de l’energia.
 • Compromís de protegir el Medi Ambient i el nostre entorn, mitjançant actuacions i mesures orientades a la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se a causa de la nostra activitat.
 • Conèixer, divulgar i assegurar el compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui, tant en aspectes de medi ambient, com de qualitat, SST, i els relacionats amb l’eficiència energètica, l’ús i el consum d’energia.
 • Gestionar adequadament els residus, reduint la seva producció, augmentant la seva reutilització i fomentant el seu reciclat.
 • Dissenyar els mecanismes que assegurin la comunicació d’aquesta política dins i fora de GICSA.                                                                                                                                                                                                                      

La Direcció

Gener 2024