Obres

 27/07/2007 - Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació UA1 del PP2 de Tarragona.

 

Es projecta una zona verda pública situada en la UA1 del Pla Parcial 2 de Tarragona, d'acord amb la 4ª revisió del PGOU. Es projecta un camí central de 2m. d'ample que travessa l'àmbit d'actuació d'Est a Oest, junt amb la vegetació i reg més adequat a les característiques climàtiques de la zona.

Més informació

 24/07/2007 - Urbanisme i rehabilitació d'accessos en cales a Mont-Roig del Camp

 

Projecte a càrrec del Ministeri de Medi Ambient, pel departament de Costes. Intervenció en algunes cales de Mont-Roig del Camp; es rehabiliten els accessos a les cales i es protegeixen certes zones amb risc de desprendiment.

Més informació