Obres

Tornar

 01/07/2012 - Nou tancament pel magatzem Nord-Est de 6000m2 al Port de Tarragona

 

GICSA ha renovat els tancaments verticals i de coberta d’una nau magatzem. A més, s’ha procedit al desmantellament previ del tancament original, de plaques de fibrociment. D’altra banda, s’ha renovat la línia d’enllumenat interior de la nau. Els treballs són els següents:

Retirada de manera temporal de la instal · lació elèctrica i els focus existents, per poder efectuar els treballs i la seva posterior col · locació.
Canvi de línia d'enllumenat interior.
Retirada en la seva totalitat de la coberta de plaques ondulades de fibrociment i careners del mateix material, així com airejadors d' fibrociment.
Retirada del tancament de xapa actual de l'façanes de la nau.
Col · locació de coberta i façanes de xapa i airejadors metàl · lics en les façanes laterals.Repàs de portes

 

FITXA de l'obra

MAPA d'obres de GICSA

VIDEO resum d'algunes obres realitzades per GICSA 

Altres imatges: